Matematický klokan

Matematický klokan, je súťaž, ktorú v Slovenskej republike organizuje nezisková organizácia Talentída.

V školskom roku 2021/2022 sa na Slovensku do nej zapojilo 62 544 žiakov, medzi nimi aj 13 žiakov z našej školy.

Najúspešnejšia z nich bola Soňa Štoberová (I.A), ktorá získala 85 bodov a 26. miesto vo svojej kategórii. S 59 bodmi obsadil Norbert Hanáček (III.A) 44. miesto vo svojej kategórii a Jakub Péli (I.A) 52. miesto.

Všetci žiaci dostanú diplomy a malé darčeky.

Návrat hore