Mladý európan

žiaci sa rozprávajú

Zastúpenie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier Europe Direct vyhlásili už 17. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže Mladý Európan. Súťaž je určená pre trojčlenné súťažné tímy študentov druhých, tretích, či štvrtých ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého Slovenska. Partnerom súťaže je Úrad vlády Slovenskej republiky. Poslaním súťaže je zvýšiť povedomie participatívneho euroobčianstva študentov stredných škôl na Slovensku. Nosnou témou sú všeobecné znalosti o histórii, geografii, osobnostiach a najvýznamnejších pamätihodnostiach EÚ.

Na regionálnom kole súťaže, ktorá sa uskutočnila dňa 22. apríla 2022 v Lučenci, nás reprezentovali dievčatá z III. A triedy Annamária Lenártová, Adriána Holíková a Michaela Klučiarová. Napriek ich skutočne širokému rozsahu znalostí a vedomosti o EÚ sa im nepodarilo dostať medzi prvé tri tímy. Dievčatá ale reprezentovali našu dôstojne a som na nich hrdá.

Ing. Darina Brezovická

Návrat hore