Netradične a kreatívne na vyučovacej hodine

V rámci odborného predmetu Sekretárske a asistenčné činnosti dostali žiaci v tematickom celku Význam sekretariátu a sekretárky/asistentky za úlohu navrhnúť úpravu zovňajšku sekretárky, asistentky (účes, mejkap) na dennú pracovnú príležitosť.
Ciele:
Vysvetliť opodstatnenosť a význam celkovej úpravy zovňajšku sekretárky, asistentky.
Uvedomiť si, že otázka vzhľadu je veľmi dôležitá.
Demonštrovať na spolužiačke ukážku (účes, mejkap) osobného imidžu.
Zadaná úloha žiakov zaujala, pracovali na nej v skupinách a väčšinou sa aktívne podieľali na jej vypracovaní. Žiaci predviedli svoje kreatívne schopnosti, ukázali, do akej miery majú rozvinuté estetické cítenie, vkus, eleganciu. Využili nielen teoretické poznatky z vyučovacej hodiny, ale aj osobné skúsenosti. Akceptovali vecné pripomienky zo strany učiteľa aj od svojich spolužiakov. V diskusii žiaci samostatne vyjadrovali svoje názory, spoločne sme riešili prípadné rozdielne pripomienky.
Výsledky ich práce môžete posúdiť aj na fotografiách. Aj v tomto prípade sa potvrdilo, že „škola hrou“ je pravda.

Ing. J. Balíková

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Návrat hore