PRIME – Valné zhromaždenie

Dňa 4.12.2019 sa uskutočnilo ustanovujúce valné zhromaždenie JA Firmy PRIME. Ustanovujúce zhromaždenie prebehlo za účasti akcionárov školy Obchodná akadémia – Kereskedelmi Akadémia Rimavská Sobota. Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina akcionárov, valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné. Na prvom stretnutí akcionárov manažment JA Firma oboznámila prítomných s podnikateľským zámerom spoločnosti. Jednotliví viceprezidenti predstavili svoje oddelenia, produkty ako aj finančné projekcie ohľadom predpokladaných výdavkov, príjmov a výsledku hospodárenia. Ďalším hlavným bodom ustanovujúceho valného zhromaždenia bolo schválenie stanov JA Firmy. Stanovy sú spolu so zmluvou o združení oficiálnym dokumentom, na základe ktorého organizácia Junior Achievement Slovensko zaregistruje našu JA Firmu PRIME do obchodného registra JA Firiem na Slovensku. Veríme, že firme sa podarí dosiahnuť vytýčené ciele a nesklame dôveru svojich akcionárov.

A PRIME, JA Cég megtartotta alapító taggyülését. A rendezvényre 2019 december 4.-én került sor, az Obchodná akadémia – Kereskeldelmi Akadémia éttermében. Az alapító taggyülés a vezetöség és a részvényesek elsö ofociális találkozása volt, ahol a cég ismertette a jelenlévöket a vállakozása céljairól, vállakozási tervével. A részvényesek elfogadták a PRIME cég alapító okiratát. Ennek alapján lesz a cég hivatalosan beiktatva a Junior Achievemnt Slovensko cégjegyzékébe. A cég vállalkozói tevékenységét 2019 december 9.-én kezdi.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore