Školský veľtrh cvičných firiem

Aj v tomto školskom roku si žiaci tretích ročníkov vyskúšali prácu v tíme, ako aj využitie kreativity formou prezentácie fiktívnych firiem v rámci školského veľtrhu cvičných firiem, ktorý sa konal počas Dňa otvorených dverí. V rámci fiktívneho podnikania si naši žiaci na hodinách voliteľného predmetu Cvičná firma odskúšali všetky skutočnosti, ktoré súvisia so založením firmy s rôznym zameraním, ako napr. kaviareň, záhradníctvo alebo prevádzkovanie strážnej služby. V súčasnosti sa naše cvičné firmy pripravujú na aprílovú súťaž v prezentácii cvičných firiem v Žiari nad Hronom.

Ing. A. Gecková, Ing. I. Raiszová, Ing. D. Brezovická

ďalšie fotky

Návrat hore