Slávnostné otvorenie školského roka 2022/2023

žiaci školy

Po dvojmesačných letných prázdninách plných oddychu, slnka a dobrej nálady sa opäť stretli žiaci a učitelia našej školy, aby 5. septembra 2022 odštartovali 68. školský rok.

Slávnostné otvorenie sa konalo za prítomnosti hostí – PaedDr. Patrície Rišianovej odbornej referentky odboru školstva BBSK a Gabriely Beňušovej, predsedníčky Rady rodičov.

Slávnostným príhovorom otvorila školský rok 2022/2023 riaditeľka školy Mgr. Blanka Tomčová a zástupkyňa riaditeľky Mgr. Andrea Paulyová.

Prajeme všetkým úspešný nový školský rok naplnený poznávaním, novými výzvami a spoločnou prácou, pretože budúcnosť bude taká, aká je dnešná škola.

Návrat hore