Učitelia jazykov sa snažia priblížiť žiakom prostredníctvom IKT

Učitelia cudzích jazykov na OA-KA využívajú na vyučovaní aj moderné technológie, čím sa snažia spestriť hodinu a motivovať žiakov k učeniu. Využitie inovatívnych nástrojov považujeme v dnešnej dobe za nevyhnutnosť, nakoľko žiaci doslova vyrastajú s technológiami a rozdiely v tom, ako prijímajú a spracúvajú nové informácie, sú oproti minulosti obrovské. Tomuto trendu sa ako učitelia snažíme prispôsobiť. Ako príklad môžeme uviesť WocaBee, webovú aplikáciu na učenie cudzích slovíčok. Učiteľ v nej priebežne pridáva do aplikácie balíky slovíčok, ktoré sa majú žiaci naučiť. Žiaci si slovíčka precvičia na domácu úlohu v stanovenom termíne. Na precvičovanie je použitých 5 rôznych metód a aplikácia sa každému individuálne prispôsobuje podľa toho, v ktorých slovíčkach robí žiak chyby – využíva tzv. umelú inteligenciu. WocaBee umožňuje aj spustiť písomky, ktoré sú ihneď automaticky vyhodnotené.

PhDr. Anna Vaculčiaková

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore