Vodný mlyn Veľké Teriakovce

V rámci predmetu cestovný ruch študenti III. A triedy 18. septembra 2018 absolvovali exkurziu do Veľkých Teriakoviec za účelom spoznávania národno–kultúrnych pamiatok v blízkom okolí. Navštívili sme vodný mlyn vo Veľkých Teriakovciach, ktorého pôvod siaha do roku1800 a ktorý približne od 60-tych rokov minulého storočia chátral, kým sa o jeho záchranu koncom roka 2007 zaslúžilo Občianske združenie OZVENY a pomocou podpory z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho Finančného mechanizmu ho komplexne zrekonštruovalo. V súčasnosti je zrekonštruovaný vodný mlyn kultúrnym dedičstvom a jeho výnimočnosťou je, že má vodné koleso horizontálne, kým ostatné vodné mlyny na Slovensku ho mali vertikálne. Mimochodom vraj fungoval najdlhšie v širokom okolí.

Zaujímavý výklad sprievodkyne žiakov zaujal a upútal. Mali možnosť nielen si vypočuť o histórii a fungovaní mlyna v minulosti, ale hlavne vidieť celý priebeh premeny obilia na múku a všetky možné náradia a pomôcky, ktoré kedysi ľudia v tej dobe používali. Okrem toho ich zaujala výstavka tradičných remesiel, ako napríklad kyjatické hračky, hrnčiarstvo, košikárstvo, rezbárstvo a tradičné tkanie. Nahliadli aj do tradičnej izby a kuchyne mlynárovej rodiny.

Ing. Ingrid Raiszová

ďalšie fotky

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore