ZAV Zvolen 2022

žiaci v triede

Žiaci našej školy sa opäť zúčastnili celoštátnej online súťaže ZAV Zvolen 2022 v písaní na rýchlosť a presnosť. Súťaž sa konala 9. februára 2022 a pozostávala z dvoch desaťminútových odpisov s penalizáciou 50 až 100 úderov. Do súťaže sa u nás sa zaregistrovalo až 19 žiakov. Mali sme zastúpenie z každého ročníka. Najúspešnejším študentom našej školy sa stal Filip Nosáľ z III. A triedy.

Ostatní naši súťažiaci dosiahli krásne výsledky a vzorne reprezentovali svoju školu. Je nám veľkým potešením, že do súťaže sa zapojilo až 10 prváčok, ktoré si už teraz uvedomujú výhody písania hmatovou metódou a jeho využitia v každodennej praxi.

Ing.Brezovická, Ing.Mišuráková

Návrat hore