Duálne vzdelávanie u nás

žiačka-pracuje

Už druhý rok sa na našej škole učia študenti v systéme duálneho vzdelávania. V tomto školskom roku chodia na odbornú prax k zanieteným zamestnávateľom v okrese Rimavská Sobota. Napriek tomu, že niekoľko týždňov k nim, kvôli korona vírusu, nemohli, ponúkam vám názory niektorých študentov po polroku „práce“: „U zamestnávateľa sa mi páči. Pracujú tam skvelí ľudia, ktorí ma naučili použiť moje vedomosti v praxi. Naučili ma zatiaľ trochu pracovať s programom Pohoda. Uvedomila som si, že je dôležité aj usporiadanie dokumentov. Učia ma komunikovať odborne s klientmi firmy. Pri práci s číslami sa musím veľmi sústrediť, ale baví ma to. Som rada, že sa tejto možnosti štúdia môžem zúčastňovať.“ (E. Dirbáková – praxuje u elcano, s. r. o.)


Na odbornej praxi sa mi veľmi páči, chodím tam rada. Robíme veľa zaujímavých a praktických veci, ako napr. skenujeme rôzne dokumenty, robíme výber peňazí z pokladne, zrýchľujeme sa v písaní na počítači. (V. Ádámová – Svet zdravia)


Na praxi si skúšam dospelácky pracovný život. Nemám už problém vypočítať čistú mzdu zamestnanca, zapisovať faktúry v programe Omega, mám predstavu o účtovných postupoch (D. Kosorínová – KK – Economic, s. r. o.)


Aby sme mali obraz aj z druhej strany, uvádzam aj postrehy z hodnotiaceho listu vybraných zamestnávateľov: „Žiačka úspešne nadobudla skúsenosti v oblasti základných administratívnych činností na obecnom úrade, osvojila si náležitosti faktúr, zmlúv a povinnosť ich zverejňovania vo verejnej správe. Nadobudla prax s prácou s informačno-komunikačnými technológiami. Na pracovisko prichádzala včas a vykonávaná prax je pre nás prínosom.“ (Obecný úrad Rimavská Baňa) „Žiačku hodnotím ako veľmi slušnú, šikovnú a bystrú“ (KK – Economic, s. r. o.)


V tomto školskom roku vzrástol počet zamestnávateľov, ktorí majú záujem spolupodieľať sa na výchove a vzdelávaní svojich možno budúcich zamestnancov. Sú to: Obecný úrad R. Baňa, Mestský úrad R. Sobota, Nemocnica Svet zdravia R. Sobota a firmy: elcano, s. r. o, KK – Economic, s. r. o., Centex, s. r. o., Rodof, s. r. o.. Sme radi, že sa našli podniky z praxe, ktorým nie je ľahostajné, akým smerom sa bude uberať odborné vzdelávanie študentov našej školy a pomáhajú nám pripraviť žiakov na život čo najlepšie.

Ing. Balíková – koordinátor pre SDV

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore