Európsky deň jazykov

Sonička a Nella v akcii :-)

Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa zapojili na hodine nemeckého jazyka do projektu „EDJ Jazyková reťaz – Language Chain 2021“. V rámci tohto projektu bolo potrebné vypracovať krátke video, prostredníctvom ktorého naučíme niekoho základy nemeckého jazyka alebo koláž- resp. ručne kreslený plagát, kde kreatívne predstavíme čo najviac rovnakých slov vo viacerých jazykoch, ktoré sa rovnako píšu, no majú iné významy. Práce hodnotila verejnosť hlasovaním a zároveň odborná porota, ktorá prihliadala na obsahovú a gramatickú správnosť, nápaditosť a kreativitu prihlásených diel.Žiačky Soňa Štoberová a Petronela Václavíková z I. A triedy sa ako tím zapojili do tvorby koláže a v silnej konkurencii 87 dvoj- až päťčlenných tímov z celého Slovenska získali cenu poroty – a tým aj 1. miesto vo svojej kategórii.Obidvom srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov pri reprezentovaní našej školy.PhDr. Anna Vaculčiaková

Návrat hore