Talenty 2. ročníkov – program ZAV

V stredu 6. októbra sa konala celoslovenská súťaž Talenty 2. ročníkov v odpise textu v programe ZAV. Žiaci súťažili v 3 kategóriách: v odpise textu na 10 minút s penalizáciou 50 úderov za neopravenú chybu, v odpise textu na 10 minút s penalizáciou 100 úderov za chybu a v odpise 25 jednominútových cvičení. Našu školu reprezentovali: Klaudia Mátéová a René Kogler z II. C triedy a Nina Deáková a Samuel Pisár z II. A. Najlepší výkon dosiahla Klaudia Mátéová uznaným výkonom 301,1 č. ú./min. Svojimi krásnymi výsledkami vzorne reprezentovali svoje triedy aj školu. 

Návrat hore