INTERSTENO 2021

V tomto školskom roku sa naši žiaci opäť zapojili do medzinárodnej internetovej súťaže INTERSTENO 2021, aby si zmerali sily so svojimi rovesníkmi z celého sveta. Celkovo sa do súťaže zapojilo viac než 1 000 súťažiacich z Japonska, Turecka, Česka, Talianska, Rakúska, Belgicka, Poľska, Chorvátska, Nemecka, Ruska, Španielska, Maďarska, Luxemburska, USA, Argentíny, Francúzska, Holandska. Súťažilo sa v 10-minútovom odpise textu v materinskej reči a vo viacjazyčnom odpise. Hodnotené boli práce, ktoré spĺňali stanovené kritériá rýchlosti a presnosti, pričom za 1 chybu sa penalizovalo 50 údermi.Do súťaže INTERSTENO 2021 sa úspešne zapojilo 11 našich žiakov: Zuzka Lukáčková, Miška Ivaničová, Dominik Majdan, Norbert Segeč (III. A trieda), Valentínka Radičová, Filip Nosáľ, Jakub Javor (II. A trieda), Flóra Napsugár Lestáková a Veronika Káplán (II. C trieda). Potešiteľné je, že našu školu reprezentovali aj prváci: Nina Deáková z I. A triedy a René Kogler z I. C triedy. Najúspešnejšími súťažiacimi OA sa stali Filip Nosáľ s výkonom 4159 hrubých úderov a percentom chýb 0,12, Dominik Majdan (3285 h. ú., 0,18 % chýb) a René Kogler (2364 h. ú., 0,17 % chýb). Všetci zapojení žiaci krásne reprezentovali našu školu. K dosiahnutým výkonom blahoželáme.Ing. Brezovická, Ing. Mišuráková

Návrat hore