Konfereska a žiaci I.A triedy

sa 9. januára 2020 ocitli na pôde Kultúrneho domu v Rimavskej Sobote, kde spoznali nových, našich rodákov, ale predovšetkým v súčasnosti známych ľudí z rôznych oblastí spoločenského života . Pozorne sme si vypočuli ich životné príbehy, ktorými nás zaujali a určite aj inšpirovali k zamýšľaniu sa nad otázkami, ktorým sme doteraz nepripisovali veľký dôraz. Dnes už vieme, že za úspechmi človeka sa skrýva odvaha, chuť , snaha a v tom nám nikto nemôže zabrániť.

Návrat hore