Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 13. 12. 2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Súťaž zahŕňala gramatický test, test zo slovnej zásoby, čítanie textu s porozumením, posluch a vytvoriť príbeh z obrázku. Spolu sa zúčastnilo 15 študentov. V kategórii 2A súťažilo 7 študentov, víťazkou sa stala Laura Juhaszová, II. miesto Stefany Bodorová, III. miesto Silvia Lázarová. V kategórii 2B súťažilo 8 študentov. I. miesto obsadila Kristína Kotová, II. miesto Marián Moncoľ, III. miesto Tomáš Koóš. Všetkým srdečne blahoželáme.

Mgr. Alena Kováčová

fotky

Návrat hore