Prvé vysvedčenia

Niektorí žiaci na Obchodnej akadémii – Kereskedelmi Akadémia v Rimavskej Sobote začali nový školský rok netradične – vysvedčeniami. Nejde o vysvedčenia za celoročnú prácu, ale o vysvedčenia zo štátnej skúšky z písania na počítači a korešpondencie, ktorú každoročne organizujeme. Túto skúšku vykonáva Katedra pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Jej účelom je preveriť a zhodnotiť úroveň vedomostí, zručností a schopností žiakov z administratívy a korešpondencie. Naši najšikovnejší žiaci absolvovali skúšku na konci predchádzajúceho školského roka a dnes si s hrdosťou prebrali vysvedčenia o jej úspešnom absolvovaní.

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore