Medzinárodná súťaž startupov – projekt STARTUP + SKHU

Cieľom projektu bol rozvoj základných podnikateľských zručností stredoškolákov na odborných školách v cezhraničnom regióne. Projekt finančne podporil program INTERREG Slovenská republika-Maďarsko  2014-2020. Jarné kolo súťaže odštartovalo minulý školský rok. Z našej školy sa zapojilo 7 tímov. Boli to prioritne žiaci z tried s vyučovacím jazykom maďarským, ale možnosť dostali aj žiaci z tried s vyučovacím jazykom slovenským.

O čo v súťaži išlo?

  • súťažili trojčlenné tímy a založili si virtuálne podniky
  • účastníci dostali interaktívny digitálny vzdelávací materiál na tablete
  • mentori-pedagógovia podporovali tímy online
  • účastníci zbierali virtuálne peniaze tým, že sa naučia digitálne učivo a vyriešia úlohy
  • na konci jednotlivých modulov dostali praktickú projektovú úlohu: pripraviť video   prezentáciu, ktorá sa predá v digitálnej aplikácii
  • virtuálne peniaze získané učením mohli investovať do projektových produktov iných tímov na virtuálnom trhu a využívať ďalšie výhody
  • na konci súťaže vymenili vyzbierané virtuálne peniaze za skutočné dary

Potešiteľné je, že do jesenného kola postúpili hneď 2 naše tímy – Art of the wear a LEA FITT. Výsledkom jesenného kola bola prezentácia podnikateľských plánov. V tejto časti   medzinárodnej súťaže súťažilo 8 tímov zo Slovenska a 8 tímov z Maďarska. Na základe hodnotenia poroty sa LEA FITT, tím dievčat z III. C (Karolína, Mihályová, Flóra Napsugár Lestáková, Veronika Káplán), umiestnil na 10. mieste,  Art of the wear – tím zložený zo žiačok IV.SC triedy (Réka Korenyová, Bettina Igová, Barbara Lovašová) sa umiestnil na 14. mieste. Výsledky za prácu v aplikácii a body za investovanie sú nasledovné: LEA FITT – 7. miesto, Art of the wear – 16. miesto.

A čo získali študentky ešte naviac?

Mohli sa zúčastniť vzrušujúcej súťaže bohatej na skúsenosti, lepšie spoznať svoje silné stránky, rozvíjať svoj pohľad na podnikanie a vedomosti a byť schopné ukázať seba a svoje nápady. Ďakujeme za reprezentáciu školy a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom.

Návrat hore