Medzinárodná súťaž ZAV 100

Vo štvrtok 09. 12. a v sobotu 11. 12. 2021 už po tretíkrát usporiadala federácia INTERSTENO medzinárodnú internetovú súťaž ZAV-100. Princípom súťaže je absolvovať 25 jednominútových odpisov textu z obrazovky vo zvolenom jazyku. Do súťaže sa celkovo zapojilo viac ako 1300 súťažiacich z celého sveta. Našu školu reprezentovalo 37 žiakov – súťažili zástupcovia všetkých ročníkov z tried s vyučovacím jazykom slovenským aj z tried s vyučovacím jazykom maďarským. Naši žiaci si zmerali sily v silnej konkurencii rovesníkov z Čiech, Ruska, Turecka, Chorvátska, Belgicka, Maďarska, Talianska, Luxemburska, Poľska, Francúzska a Nemecka.

V kategórii žiakov do 16 rokov najlepšie výsledky dosiahli: Petronela Václaviková (289,3 č. ú./min.), Nina Stieranková (268,0 č. ú./min.) obidve dievčatá z I. A triedy a René Kogler (252,7 č. ú./min.) z II. C triedy. Z I. A triedy súťažili až 14 žiaci a ich výkony sú veľmi sľubné. Veríme, že štvrtáci budú mať dobrých nasledovníkov. V kategórii juniorov 17 – 20 rokov boli najúspešnejšími: Filip Nosáľ z III. A (431,1 č. ú./min), Dominik Majdan (359,0 č. ú./min.) a Norbert Segeč (340,1 č. ú./min.) obaja zo IV. A triedy. Všetkým súťažiacich blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu našej školy.

Návrat hore