Nový školský rok 2022/2023

college, graduation, hat-2981035.jpg

Vážení rodičia, milí žiaci,

slávnostné otvorenie školského roku 2022/2023 sa uskutoční v pondelok 5. septembra 2022 o 8.00 v školskej jedálni.

Podľa pokynov Ministerstva školstva predkladá rodič pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa/žiaka.

Je možné predložiť ho v Edupagi v sekcii Žiadosti/ vyhlásenia alebo v papierovej podobe. https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf

Po slávnostnom otvorení sa žiaci stretnú so svojimi triednymi učiteľmi a dostanú ostatné informácie.

Prajeme vám úspešný a ničím nerušený školský rok 😊

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore