Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022

Posledný júnový deň priniesol už tradičný záver školského roka.

Nastal čas zhodnotiť celoročné snaženie žiakov. Každý sa mohol obzrieť za rokom svojej práce, zhodnotiť svoje úsilie a možno aj uvedomiť si, v čom musí na sebe ešte popracovať v ďalšom roku.

Ako býva zvykom, na spoločnom stretnutí v jedálni školy boli ocenení najúspešnejší žiaci školy.

Pochvalu riaditeľkou školy za výborný prospech – priemer známok 1,00- dostali:

1. Soňa Štoberová I.A

2. Lenka Suňaiová I.A

3. Regina Hajduová I.C

4. Eva Dirbáková II.A

5. Mária Magdaléna Palacková II.A

6. Nikolas Ridzoň III.A

7. Beáta Nováková III.C.

Úspešným riešiteľom súťaží Matematický klokan a I-Bobor boli odovzdané diplomy.

Všetkým žiakom, pedagógom a zamestnancom školy prajeme príjemný oddych, veľa slnečných dní počas prázdnin a dovolenky v nádeji pevného zdravia i viere, že sa uvidíme opäť v septembri!

Mgr. A. Paulyová

Oznam - 2. kolo prijímacích skúšok
informácie TU

X
Návrat hore