Vyhodnotenie „duálu“ za uplynulý školský rok

Na konci školského roka sa hodnotia výkony žiakov, učiteľov a bilancuje sa uplynulý školský rok.
28. júna 2022 sme preto zvolali pracovné stretnutie so zamestnávateľmi v systéme duálneho vzdelávania (SDV) a hodnotili sme. Zamestnávatelia hodnotili prácu našich žiakov na ich pracoviskách kladne. Žiaci sa naučili vykonávať praktické činnosti v účtovníckych firmách a obecných úradoch.
Koordinátorky duálneho vzdelávania zhodnotili prácu firiem pri odovzdávaní dokumentácie potrebnej k fungovaniu duálneho vzdelávania.
Môžeme sa pochváliť, že do duálneho vzdelávania sme v školskom roku 2021/2022 mali zapojených už 13 žiakov v dvoch ročníkoch a 8 zamestnávateľov.
Veríme, že aj v nadchádzajúcom školskom roku prinesie duálne vzdelávanie vytúžené ovocie všetkým zúčastneným stranám.
Ing. J. Balíková – koordinátorka SDV

Návrat hore